วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง)
วัดสระเกศ เป็นวัดซึ่งเป็นที่รู้จักจากภูเขาทอง ...
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) วัดสระเกศ เป็นวัดซึ่งเป็นที่รู้จักจากภูเขาทอง …

[ad_1] วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) วัดสระเกศ เป็นวัดซึ่งเป็นที่รู้จักจากภูเขาทอง ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นในกรุงเทพฯ จากความสูงเท่าตึก 19 ชั้น และเจดีย์สีทองอร่ามเป็นสง่าอยู่คู่กรุงเทพฯ ภูเขาทองจึงเป็นอีกสถานที่หนึ่งซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนไปเยี่ยมชมไม่เคยขาดและถ้าหากใครมาที่วัดจะต้องไม่พลาดเดินขึ้นบันไดเพื่อไปกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และชมทิวทัศน์อันงดงามของเมืองกรุงบน “ภูเขาทอง” Cr. @.artwork.teawkeng [...]